Med miljön i fokus

LM Maskin AB är certifierade enligt ISO 14001. Vi fäster stor vikt vid att bedriva vår verksamhet med fokus på miljö och klimat. Vi arbetar aktivt med att minska vårt klimatavtryck genom att använda så miljövänliga drivmedel och smörjmedel som möjligt. Några av våra verksamhetsmål går ut på att minska tomgångskörning och utsläpp av koldioxid. Vi jobbar också aktivt med ljudmiljön runt våra maskiner.

ISO14001

Scroll to Top