Kvalitet är viktigt för oss

LM Maskin AB är certifierade enligt ISO 9001. Vår ambition är att alltid utföra våra tjänster med så hög kvalitet det går. Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss och våra tjänster. Till vår hjälp har vi olika stödsystem för att hantera och utreda avvikelser och incidenter. Våra produktionsledare har daglig kontakt med våra kunder varför vi snabbt kan fånga upp och bearbeta olika frågeställningar. Via regelbundna möten och arbetsplatsträffar inom organisationen både vertikalt och horisontellt säkerställer vi att rätt information snabbt når ut till rätt plats.

ISO9001

Scroll to Top