Vår viktiga arbetsmiljö

LM Maskin AB är certifierade enligt ISO 45001. En god arbetsmiljö är såklart mycket viktig för att framgångsrikt kunna utföra våra tjänster på ett bra och tryggt sätt. Vi arbetar dagligen med arbetsmiljöfrågor på ett eller annat sätt. Genom riskbedömningar, skyddsronder, arbetsplatsträffar, personliga samtal och stickkontroller arbetar vi för att uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt.

ISO45001

Scroll to Top