Certifieringar

LM Maskin AB är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Fram till 2021-03-29 var vi certifierade av Sveriges Åkeriföretag. Men från och med 2021-03-29 är vi certifierade av sbcert. I samband med omcertifieringen gick vi också över från AFS2001:1 till ISO 45001.

Scroll to Top